REFORMA  i REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN PLANTA BAIXA AMB JARDÍ INTERIOR AL C. BRUSI DE BARCELONA.

Reforma d’habitatge unifamiliar realitzada en dues fases:

La primera fase, iniciada en l’any 2013, i que va durar uns 14 mesos, va consistir en una rehabilitació exhaustiva de tot l’interior i del jardí al pati interior d’illa. La construcció de la finca data aproximadament de 1930, i s’hi havien fet reformes importants al llarg dels anys. Quan vam enderrocar els falsos sostres, situats a una alçada de 2,50 m. i momolt mal construits, van aparèixer moltes sorpreses positives: Alçades de sostre a gairebé 4m, voltes a la catalana, un fris de guix molt bonic a l’espai d’entrada, parets d’obra vista, etc.

Ja tenia la nova distribució acceptada pels clients, però amb aquestes novetats, en les visites d’obra amb la clienta, vam anar prenent noves decisions tot incorporant les rehabilitacions de les voltes, el fris, vam recuperar i restaurar algunes parets l’obra vista i pedra natural, nous dissenys aprofitant la gran alçada de sostre de que disposavem, etcètera, ja que tot plegat estava en força mal estat. Va ser una reforma de visita d’obra diària durant més un any.

En una segona fase, al 2017, i amb la col·laboració del Sergio Frias i la Verònica Martín, vam dissenyar temes que van quedar pendents: La llibreria a mida de la sala, els dormitoris, i l’espai d’entrada.

Fotografies realitzades per Manu de Salvador. Renders realitzats per Sergio Frias.