DIRECCIÓ D’OBRES DE LA BOTIGA HERMÈS DEL PG. DE GRÀCIA DE BARCELONA.

L’Agustín Mendez, arquitecte de Madrid i responsable de totes les obres de les botigues Hermès dels països mediterranis, va encarregar-me:

Primer, l’aixecament de l’estat actual del local de l’antic Happy Books. Els plànols s’enviaven a París, on un equip d’interioristes encarregats de tots els dissenys de totes les botigues Hermès del món, desenvoluparen el disseny. Se’m va demanar exactitud de l’estat actual al mm. i els següents plànols:  Les Plantes Baixa i Soterrani, 22 seccions, tots els detalls de cornises, columnes, motllures i detalls a tenir en compte, així com un reportatge fotogràfic exhaustiu de tot.

Seguidament, van demanar-me la recerca de totes les Normatives que podien afectar al disseny: Normatives urbanes, el Codi d’Accessibilitat, Consulta a Patrimoni per tractar-se d’una finca protegida, etc. Es va enviar tota la documentació a París, juntament amb els plànols de l’estat actual, per que poguessin desenvolupar el projecte.

També vaig gestionar el visat i la llicència d’obres majors que comportava la reforma.

I Finalment, entre l’Agustín Mendez i jo, vam portar la direcció de les obres, mitjançant un centenar de plànols que ens van enviar des de París.

La feina va ser molt interessant, malgrat tot l’estrès que va comportar.