DIRECCIÓ D’OBRES D’UNA LLAR D’INFANT A RUBÍ (BARCELONA)

Se’m va encarregar des de l’Ajuntament de Rubí, la direcció de les obres d’una llar d’infants propietat de l’Ajuntament. Les obres es tenien de fer a l’estiu, als mesos de juny, juliol i agost, amb l’objectiu principal que la llar d’infants s’inaugurava la primera setmana de setembre.

El projecte consistia en rehabilitar un edifici existent, molt malmès degut al seu abandonament i posterior ocupació. Estava cremat per dins i l’espai exterior que seria el futur pati dels nens, tot per fer.

Els plànols del projecte que em van donar, deixaven bastants punts a determinar, que durant els mesos que va durar l’obra, vaig anar decidint: Disseny de baranes i tancaments exteriors, enjardinaments que estaven inclosos en el pressupost, colors de revestiments i pintures interiors i exteriors. Etc.