REFORMA DE CLINICA DENTAL AL PG. MARAGALL DE BARCELONA.

La reforma va consistir en crear una recepció, ja que la clínica no la tenia, i millorar la imatge general dels espais. Vam posar especial interès en dissenyar les portes dels diferents espais, amb vidres transparents, translúcids i opacs, amb diferents solucions si es tractava de la porta de l’aseo, més opaca, o dels boxes per exemple, més translúcida.