DOS HABITATGES TIPUS DÚPLEX, EDIFICI ENTRE MITGERES. CARRER SANTA ANNA DE MAÓ (MENORCA).

Es tractava d’encaixar 2 habitatges tipus dúplex en un petit terreny entre mitgeres del c. Santa Anna, de Maó, a tocar del Passeg Marítim.

La façana de l’edificació, vam procurar seguir l’ estètica dels habitatges tradicionals de la illa, amb els porticons tipus mallorquina del color tradicional verd “carruatge”, les façanes encalades blanques, i un sòcol aplacat en pedra de marés, característica de Menorca. També el remat de la coberta a dues aigües consta d’una cornisa similar a les tradicionals.