REFORMA D’OFICINES AL C. ARAGÓ DE BARCELONA.

La reforma d’aquestes oficines, va consistir en recuperar els elements més interessants de l’espai existent, i fer-los compatibles amb tot el que m’exigien els propietaris: Un ampli espai d’arxiu a la vista i fàcilment utilitzable, un moble d’entrada existent que volien aprofitar de les antigues oficines, i una il·luminació indirecta que posés en valor els sostres alts de l’espai.