REFORMA D’UN ‘ATIC DE 50 m2 I DUES TERRASSES PETITES AL C. MUNTANER DE BARCELONA.

Un client al que ja li havia reformat casa seva, va encarregar-me la reforma de l’Àtic que havia comprat pels seus pares, ja grans i que vivien sols després que marxessin tots els fills. Per tant, es tractava d’un espai de pocs m2, que fos fàcil de netejar i tenir endreçat, amb un sol dormitori per ells, un bany, una zona de dia de sala, cuina i menjador en un espai únic, i dues terrasses exteriors molt agradables, que donàven molta llum a l’espai.

La reforma va consistir en enderrocar tots els envans existents, i partir de zero. es va fer tot a mida: Els armaris, la llibreria i moble per la tv, un moble on s’amagava un llit per si tenien un convidat (un fill o un net), etc.

L’objectiu final va ser gaudir d’un habitatge petit però lluminòs, ben organitzat i amb espais visualment el més grans possible.