HOTEL D’ENTITATS A L’EDIFICI “EL GOVERNADOR” A NOU BARRIS, BARCELONA.

Aquest va ser el darrer encàrrec del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya al nostre estudi. Es tractava de distribuir un Hotel d’Entitats en la Planta Baixa d’un edifici d’habitatges socials, dissenyat per en Lluís Nadal.