HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT A LA MOLINA (GIRONA). 

Aquest edifici, ens els va encarregar el propietari de la constructora per la que treballàvem.  El projecte el vam dissenyar en col·laboració amb ells, i la direcció de les obres també. Les façanes, així com el concepte general del projecte (una sola coberta inclinada), va anar a càrrec meu.