AMPLIACIÓ I REHABILITACIÓ D’EDIFICI HISTÒRIC PROTEGIT, PER SER UN CENTRE CIVIC A VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA).

Aquest va ser un dels darrers encàrrecs per part del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya al nostre estudi d’arquitectura. Es tractava de la rehabilitar i ampliar un edifici catalogat, amb un programa de Centre Cívic – habitual en aquells anys en que el Departament de Benestar Social habilitava centres cívics a tots els barris deprimits de les principals ciutats catalanes -.

En aquest projecte, vam organitzar tot el programa en l’edifici històric existent, i en la zona ampliada, de planta triangular, hi vam situar l’entrada, les comunicacions verticals (és a dir, ascensor i escales), i els serveis; d’alguna manera, tots els espais servidors en l’ampliació, i els espais servits en l’edifici històric a rehabilitar.

L’altre decisió de projecte, va ser el diàleg que vam voler establir entre un edifici històric i una ampliació del mateix, en un llenguatge actual, buscant el contrast amb l’edifici històric, però sense voler agafar protagonisme. D’aquí a seguir amb la mateixa gama de colors de les pedres naturals de l’edifici a rehabilitar, però amb un llenguatge contemporani. D’aquesta manera, ambdós edificis es posaven de relleu l’un a l’altre i d’alguna manera expliquen el moment històric en que han estat concebuts.

Malauradament per nosaltres, el projecte no es va portar a terme.