CENTRE CÍVIC AL BARRI “SANT JOSEP OBRER” DE REUS (TARRAGONA). REFORMA, AMPLIACIÓ i REHABILITACIÓ D’EDIFICI EXISTENT.  ENCARREGAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL.

L’origen del  Barri de Sant Josep Obrer de Reus està en la construcció d’un conjunt de blocs d’habitatges tots iguals, destinats a ser ocupats per la comunitat gitana de la zona. La Generalitat de Catalunya va subvencionar aquestes construccions per tal de treure’ls de les barraques on vivien als anys 60 i 70.

Un dels blocs del barri es va cremar. Quan ens van fer l’encàrrec, encara podien veure’s les empremtes de l’incendi. L’encàrrec consistí en transformar aquell edifici en un centre cívic pel barri, pels seus habitants.

Com tots els blocs del barri son iguals, per distingir aquest respecte als altres, van fer les següents actuacions diferenciadores:

Van enderrocar l’escala de veïns del bloc, i van construir adossat a ell una nova construcció que incloïa la nova escala i un ascensor, del qual no en disposaven els blocs dels habitatges.

Vam incloure les terrasses dels pisos als espais interiors, i es va fer una nova distribució interior segons el nou programa, enderrocant tots els habitatges i deixant les plantes diàfanes només amb els pilars estructurals.

En la Planta Baixa, que en els blocs està desocupada i sense cap funció específica (funciona com a porxo), vam fer-hi un espai interior, construint una façana tipus sòcol, aplacada amb pedra natural, per incloure-hi el vestíbul d’entrada, la recepció i la sala polivalent del Centre Cívic.

Vam canviar totes les fusteries exteriors del bloc, per balconeres d’alumini amb doble vidre.

En la inauguració de l’edifici, els representants de la Generalitat de Catalunya (va venir en Jordi Pujol a inaugurar l’edifici), ens van felicitar per la reforma, i ens van prometre més encàrrecs, com així va ser.