CENTRE CÍVIC A IGUALADA (BARCELONA). ENCARREGAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL.

Aquest encàrrec per part del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, va venir després del Casal d’Avis de Tàrrega i el Centre Cívic de Reus. Estaven molt contents amb la nostra feina i vam seguir treballant amb ells. Això es va acabar quan la Normativa dels encàrrecs públics va passar a ser per concurs.

El programa era molt extens, complex i variat. Vam organitzar l’edifici en funció del que permetia la Normativa de la zona, la orientació solar, les necessitats  funcionals i els nostres objectius personals i de conceptes.

Treballar per l’Administració és molt diferent a treballar per clients  privats, i també molt diferent que fer-ho per constructores. La prioritat de l’Administració és ajustar el pressupost i el programa funcional que s’ha pactat. Sempre que es compleixi amb pressupost i programa, els temes estètics no es comenten ni es posen en dubte. El dia de la inauguració, poden fer-te algun comentari, de si personalment els hi agrada el resultat de la teva feina, fins i tot felicitar-te, però això és tot.  Ben al contrari que quan treballes per particulars, els temes estètics son tant o més importants que els temes funcionals o de pressupost; al final, el teu objectiu és satisfer al client també en els seus gustos estètics particulars, a banda dels funcionals i de pressupost.

Quan vam començar a tenir com a principals clients a diferents constructores, les prioritats també van canviar totalment. El més important per elles és aconseguir la màxima rendibilitat de cada promoció. Les plantes es treballaven exhaustivament, apurant al màxim la Normativa, i a menys que fos una promoció de luxe, la estètica no era rellevant. És per això que moltes de les promocions en les que vam treballar, no les tinc seleccionades en la meva web.