2007. Botiga Hermes al Pg. Gràcia de Barcelona.

2007. Botiga Hermes al Pg. Gràcia de Barcelona.

DIRECCIÓ D’OBRES DE LA BOTIGA HERMÈS DEL PG. DE GRÀCIA DE BARCELONA. L’Agustín Mendez, arquitecte de Madrid i responsable de totes les obres de les botigues Hermès dels països mediterranis, va encarregar-me: Primer, l’aixecament de l’estat actual del local de l’antic...